Ochrana osobních údajů


1. Údaje o správci osobních údajů, provozovateli eshopu Dráček.cz (dále jen Správce)

Stanislav Loudín                       
Křivenická 422
18100 Praha 8
IČO: 7153516
 

2. Správce Vaše údaje zpracovává za následujícím účelem:

a. vyřízení Vaší objednávky

b. zasílání obchodních sdělení, které mají přímou souvislost s Vaší objednávkou v našem obchodě

Obchodní sdělení zasíláme pouze na základě Vašeho předchozího nákupu v našem obchodě a nepotřebujeme od Vás k tomuto žádný další souhlas. Ochodní sdělení budou vždy v přímé souvislosti s vaším nákupem. Můžete nás však kdykoli požádat o nezasílání těchto obchodních sdělení. K vyřazení z marketingové databáze dojde v nejkratší možné době, obvykle v rámci 1 pracovního dne s výjimkou pracovní neschopnosti nebo dovolené odpovědného pracovníka (Michala Loudínová), kdy bude žádosti vyhověno nejpozději do 5 pracovních dnů. Žádost o nezasílání obchodních sdělení směřujte prosím na email michala.loudinova@dracek.cz nebo adresu Stanislav Loudín, Křivenická 422, 181 00 Praha 8, můžete zažádat i telefonicky na tel. 775 247 296 nebo 777 247 296. Vyřazení z této databáze Vám bude potvrzeno písemně. Zákazník má  též možnost jednoduchého odhlášení ze zasílání obchodních sdělení kliknutím na "odhlašovací" odkaz, který se součástí každého našeho obchodního sdělení. Při použití tohoto odkazu dojde k automatickému vyřazení z dabatabáze a další obchodní sdelění nebude zasíláno. Není nutné nás kontaktovat jiným způsobem.

c. zodpovídání Vašich dotazů

d. vyřízení reklamace
 

3. Správce zpracovává tyto údaje:

a. jméno a příjmení

b. adresa

c. telefonní číslo

d. emailová adresa

e. historie nákupů
 

4. Doba uložení osobních údajů:

Vaše údaje ukládáme po nezbytně dlouhou dobu, kterou požaduje zákon nebo kterou považuje za přiměřenou účelu zpracování. Tam, kde není doba uložení osobních údajů pevně daná zákonem, můžete vždy požádat o okamžité ukončení zpracování takvýchto osobních údajů

a. vyřízení objednávky - 10 let od vystavení daňového dokladu. Po tuto dobu jsme povinni Vaše údaje uchovávat a není možné požádat o jejich výmaz před skončením této lhůty

b. reklamační protokol vydávaný při reklamaci zakoupeného výrobku - po dobu trvání záruční lhůty (liší se dle poskytované délky záruky od 2 do 5 let od zakoupení zboží). Po tuto dobu jsme povinni Vaše údaje uchovávat a není možné požádat o jejich výmaz pře skončením této lhůty


5. Údaje o zpracovatelích:

Kdo kromě nás zpracovává Vaše osobní údaje a komu je předáváme?

a. přepravní služba GLS a PPL - nezbytné pro úspěšné doručení objednaného zboží, není nutný Váš souhlas

b. účetní služba - nezbytné pro vedení povinné daňové evidence, není nutný Váš souhlas

c. dodavatel eshopového řešení - nutné pro správný chod obchodu, není nutný váš souhlas

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů máme s našimi zpracovateli smluvně ošetřené a věnujeme maximální úsilí jejich zabezpeční při vzájemném předávání

 

6. Vaše práva:

Vaše osobní údaje pečlivě střežíme, nepředáváme je třetím stranám, pokud to není nezbytné pro vyřízení Vaší objednávky.

Můžete nás kdykoli požádat o:

a. zaslání výčtu Vašich osobních údajů, které máme uloženy

b. opravu osobních údajů, pokud došlo k jejich změně - napište nám na michala.loudinova@dracek.cz nebo zavolejte na 775 247 296 a údaje obratem opravíme

c. výmaz osobních údajů - pokud nám zákon neukládá  evidenci Vašich osobních údajů po určitou dobu (typicky daňový doklad, reklamace), Vaše osobní údaje na požádání vymažeme

d. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - tam, kde je možné tento souhlas udělit a byl nám udělen (např. Vaše registrace v eshopu pro snadnější opakovaný nákup) -  toto můžete udělat oznámením na email michala.loudinova@dracek.cz nebo dopisem na adresu Stanislav Loudín, Křivenická 422, 18100 Praha 8. Provedeno bude neprodleně po obdržení takovéto žádosti (nejpozději do 1 týdne) a kupující bude o vymazání svých osobních údajů informován.

d. podat stížnost k dozorovému orgánu ÚOOÚ, ale budeme rádi, když se s jakoukoli případnou stížností obrátíte nejdříve na nás. Věříme, že jí vyřídíme k Vaší spokojenosti

 

Legislativa - užitečné odkazy

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

© 2022 Všechna práva vyhrazena, Dráček.cz Vytvořilo Foreveryone