Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů (ÚOOÚ složka 00045118), a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Odesláním své objednávky kupující uděluje souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zasílání obchodních sdělení - novinky a akční nabídky obchodu), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

3. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

4. Prodávající shromažďuje zejména následující údaje nutné pro úspěšné dovršení kupní smlouvy a dodání zboží: jména a příjmení, adresu kupujícího, dodací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

5. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího (emailem na michala.loudinova@dracek.cz nebo na adresu Stanislav Loudín, Křivenická 422, 18100 Praha 8), aby jeho osobní údaje vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího. Toto bude provedeno ihned po obdržení takovéto žádosti a kupující bude o vymazání svých osobních údajů informován.

 

© 2018 Všechna práva vyhrazena, Dráček.cz Vytvořilo Foreveryone